Open brief aan CAO onderhandelaars

OPEN BRIEF

Aan:
Directies leden Platformoverleg Ondernemingsraden Technische Groothandel
CAO Onderhandelingsdelegatie Werkgevers Technische Groothandel WTG
CAO Onderhandelaars FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie

Amstelveen, 24 januari 2014

                                                                                   

Betreft: CAO Technische Groothandel                 
                                                                      

Geachte heer, mevrouw,

De Ondernemingsraden aangesloten bij het Platformoverleg Ondernemingsraden Technische Groothandel hebben tot hun teleurstelling kennis genomen van de impasse die is ontstaan in de CAO onderhandelingen na de onderhandelingsronde van 16 januari jl.

Met alle begrip voor de onzekere, wankele situatie waarin de gehele sector zich bevindt zijn wij van mening dat die onzekerheid niet mag worden afgewenteld over de ruggen van de werknemers. Zij verkeren immers in veel gevallen niet alleen in onzekerheid over behoud van hun baan. Inmiddels verkeren zij ook al meer dan een jaar in onzekerheid over de ontwikkeling van hun arbeidsvoorwaarden. Wij zijn van mening dat aan deze onzekerheid zo snel mogelijk een einde moet komen door middel van een CAO die recht doet aan de loyaliteit, betrokkenheid en inzet van de werknemers in onze sector.

Onder verwijzing naar het bovenstaande roepen wij, als onafhankelijke partij, zowel de onderhandelingsdelegatie van de WTG als de onderhandelaars van de verschillende vakbonden op om zo snel mogelijk met de absolute wil om tot een goed resultaat te komen terug te gaan naar de onderhandelingstafel en de gesprekken te hervatten.

Tevens roepen wij namens alle werknemers in de sector onze Bestuurders op hun invloed aan te wenden om deze situatie tot een einde te brengen. Wij zijn er van overtuigd dat een goede CAO zowel in het belang van de onderneming als van de werknemer is. Daarom dringen wij er op aan om op zeer korte termijn uw verantwoordelijkheid binnen de WTG te nemen om te komen tot een collectieve bedrijfstak CAO. Daar hebben uw werknemers en onze achterban recht op.

Wij zien de reacties van alle partijen met belangstelling tegemoet.

Namens de Ondernemingsraden van:

Econosto B.V.

Eriks B.V.

Vihamij Handel B.V.

MCB Nederland B.V.

ODS B.V.

Plieger B.V.

Technisch Handelsbureau Rensa B.V.

ThyssenKrupp Materials B.V.

Berner Produkten B.V.

Fabory Nederland B.V.

Hilti Nederland B.V.

Kramp Nederland B.V.

Technische Unie B.V.

 

Met vriendelijke groet,

Eef d’Hulst

Voorzitter Platformoverleg Ondernemingsraden Technische Groothandel