Nieuws uit en over de Technische Groothandel

11000 leden.png

Met gepaste trots kunnen we melden dat het ledental van ons Platform inmiddels is gegroeid naar 26!! De ondernemingsraden van onderstaande 26 bedrijven vertegenwoordigen met elkaar ruim 11.000 werknemers in de technische groothandel:

 

ArcelorMittal

ODS

Berner

Plieger

Bus Handelmij.

Polvo

Buva

Rensa

Destil

Rexel

Eriks

Sandvik Santrade

Fabory

Solar

Festo

Stokvis Tapes Benelux

Gerritse IJzerwaren

Technische Unie

Hilti

ThyssenKrupp Materials Nederland

Kramp

Van Egmond Groep

MCB

Vihamij Handel

Nedis

Wasco

 

 

  • Op woensdag 24 januari 2014 heeft het platform een open brief gestuurd aan de CAO onderhandelaars (werkgevers en bonden) en aan de directies van de…

  • Met gepaste trots kunnen we melden dat het ledental van ons Platform inmiddels is gegroeid naar 25!! De ondernemingsraden van onderstaande 25 bedrijven vertegenwoordigen met elkaar ruim 11.000 werknemers…

Open brief aan CAO onderhandelaars

OPEN BRIEF

Aan:
Directies leden Platformoverleg Ondernemingsraden Technische Groothandel
CAO Onderhandelingsdelegatie Werkgevers Technische Groothandel WTG
CAO Onderhandelaars FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie

Amstelveen, 24 januari 2014

                                                                                   

Betreft: CAO Technische Groothandel                 
                                                                      

Geachte heer, mevrouw,

De Ondernemingsraden aangesloten bij het Platformoverleg Ondernemingsraden Technische Groothandel hebben tot hun teleurstelling kennis genomen van de impasse die is ontstaan in de CAO onderhandelingen na de onderhandelingsronde van 16 januari jl.

Met alle begrip voor de onzekere, wankele situatie waarin de gehele sector zich bevindt zijn wij van mening dat die onzekerheid niet mag worden afgewenteld over de ruggen van de werknemers. Zij verkeren immers in veel gevallen niet alleen in onzekerheid over behoud van hun baan. Inmiddels verkeren zij ook al meer dan een jaar in onzekerheid over de ontwikkeling van hun arbeidsvoorwaarden. Wij zijn van mening dat aan deze onzekerheid zo snel mogelijk een einde moet komen door middel van een CAO die recht doet aan de loyaliteit, betrokkenheid en inzet van de werknemers in onze sector.

Onder verwijzing naar het bovenstaande roepen wij, als onafhankelijke partij, zowel de onderhandelingsdelegatie van de WTG als de onderhandelaars van de verschillende vakbonden op om zo snel mogelijk met de absolute wil om tot een goed resultaat te komen terug te gaan naar de onderhandelingstafel en de gesprekken te hervatten.

Tevens roepen wij namens alle werknemers in de sector onze Bestuurders op hun invloed aan te wenden om deze situatie tot een einde te brengen. Wij zijn er van overtuigd dat een goede CAO zowel in het belang van de onderneming als van de werknemer is. Daarom dringen wij er op aan om op zeer korte termijn uw verantwoordelijkheid binnen de WTG te nemen om te komen tot een collectieve bedrijfstak CAO. Daar hebben uw werknemers en onze achterban recht op.

Wij zien de reacties van alle partijen met belangstelling tegemoet.

Namens de Ondernemingsraden van:

Econosto B.V.

Eriks B.V.

Vihamij Handel B.V.

MCB Nederland B.V.

ODS B.V.

Plieger B.V.

Technisch Handelsbureau Rensa B.V.

ThyssenKrupp Materials B.V.

Berner Produkten B.V.

Fabory Nederland B.V.

Hilti Nederland B.V.

Kramp Nederland B.V.

Technische Unie B.V.

 

Met vriendelijke groet,

Eef d’Hulst

Voorzitter Platformoverleg Ondernemingsraden Technische Groothandel

Nieuws uit en over de Technische Groothandel

 

Platform PTG is gegroeid naar 26 leden
Met gepaste trots kunnen we melden dat het ledental van ons Platform inmiddels is gegroeid naar 26!! De ondernemingsraden van de 26 bedrijven vertegenwoordigen met elkaar ruim 11.000 werknemers in de technische groothandel. [lees verder]

 

 

Open brief aan CAO onderhandelaars en aangesloten bedrijven
Op woensdag 24 januari 2014 heeft het platform een open brief gestuurd aan de CAO onderhandelaars (werkgevers en bonden) en aan de directies van de bij het platform aangesloten bedrijven. [lees verder]

 

 

10-jarig Jubileum OR Platform Technische Groothandel
Op woensdag 30 oktober jl. heeft het Platform haar 10-jarig bestaan gevierd met een receptie in het Van der Valk Hotel te Vianen. Hiervoor waren behalve (oud)afgevaardigden en Bestuurders van de 13 leden van het Platform ook de WTG en Vakbonden uitgenodigd.[lees verder]

 

 

CAO Overleg afgebroken
9 juli 2013 - De vakbonden hebben het overleg over een nieuwe cao voor de technische groothandels voorlopig beëindigd. De bonden accepteren het niet dat de werkgevers vasthouden aan een nullijn voor twee jaar. De werkgevers gaan ervan uit dat er dit jaar geen nieuwe cao meer komt.

 

 

CAO overleg (5e ronde)
18 juni 2013 - Op 18 juni 2013 heeft het vijfde overleg plaatsgevonden tussen bonden en werkgevers. Een aantal obstakels is uit de weg geruimd, waardoor ruimte is ontstaan om op 9 juli een aantal cruciale punten aan te snijden.

Links naar verslagen van bonden en de WTG vind je hieronder.

FNV bondgenoten
De Unie
WTG

 


 

Vereniging OR-Platform Technische Groothandel

De vereniging OR-Platform Technische Groothandel is opgericht door en bedoeld voor Ondernemingsraden van bedrijven die actief zijn binnen de Technische Groothandel.

Op dit moment telt het Platform 26 leden, Ondernemingsraden van de grotere bedrijven binnen de sector en zij vertegenwoordigt hiermee een grote groep medewerkers (± 11.000) die werkzaam is binnen deze branche.

Het primaire doel van het OR-Platform Technische Groothandel is het uitwisselen en delen van kennis en ervaringen tussen de aangesloten Ondernemingsraden, o.a. door middel van het houden van bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen. Regelmatig wordt hiervoor een gastspreker uitgenodigd. Dit kan iemand zijn die een vakbond vertegenwoordigt of bijvoorbeeld een deskundige op het gebied van pensioenen.

Daarnaast brengen we graag onze gezamenlijke behoeften en wensen ten aanzien van de cao over aan de vakbonden en de werkgeversorganisatie WTG (Werkgevers Technische Groothandel). Het is dan aan die partijen om daar in hun onderlinge overleg al dan niet gebruik van te maken. Het Platform wil op deze manier een bijdrage leveren aan het sterker maken van onze branche.

Mocht u als ondernemingsraad interesse hebben in een eventueel lidmaatschap, dan verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen en aan ons terug te sturen. Wij hopen u op korte termijn te kunnen introduceren als nieuw lid op onze volgende bijeenkomst!