platform-tg.nl

Slideshow Image

Nieuws uit en over de Technische Groothandel

 

Open brief aan CAO onderhandelaars en aangesloten bedrijven
Op woensdag 24 januari 2014 heeft het platform een open brief gestuurd aan de CAO onderhandelaars (werkgevers en bonden) en aan de directies van de bij het platform aangesloten bedrijven. [lees verder]


 

10-jarig Jubileum OR Platform Technische Groothandel.
Op woensdag 30 oktober jl. heeft het Platform haar 10-jarig bestaan gevierd met een receptie in het Van der Valk Hotel te Vianen. Hiervoor waren behalve (oud)afgevaardigden en Bestuurders van de 13 leden van het Platform ook de WTG en Vakbonden uitgenodigd.[lees verder]

 


 

 

CAO Overleg afgebroken
9 juli 2013 - De vakbonden hebben het overleg over een nieuwe cao voor de technische groothandels voorlopig beƫindigd. De bonden accepteren het niet dat de werkgevers vasthouden aan een nullijn voor twee jaar. De werkgevers gaan ervan uit dat er dit jaar geen nieuwe cao meer komt.

 


CAO overleg (5e ronde)
18 juni 2013 - Op 18 juni 2013 heeft het vijfde overleg plaatsgevonden tussen bonden en werkgevers. Een aantal obstakels is uit de weg geruimd, waardoor ruimte is ontstaan om op 9 juli een aantal cruciale punten aan te snijden.

Links naar verslagen van bonden en de WTG vind je hieronder.

FNV bondgenoten
De Unie
WTG