Vereniging OR-Platform Technische Groothandel

De vereniging OR-Platform Technische Groothandel is bedoeld voor ondernemingsraden binnen de branche van de Technische Groothandel.

Het Platform telt op dit moment 17 leden van de grotere bedrijven binnen de branche Technische Groothandel en vertegenwoordigt hiermee een grote groep medewerkers die werkzaam is binnen deze branche.

Het primaire doel van het OR-Platform Technische Groothandel is het uitwisselen en delen van ervaringen tussen de aangesloten ondernemingsraden, het houden van bijeenkomsten eventueel met een gastspreker. Dit kan iemand zijn die een bond vertegenwoordigt of bijvoorbeeld een deskundige op het gebied van pensioenen.

Daarnaast brengen we graag onze gezamenlijke behoeften en wensen ten aanzien van de CAO over aan de vakbonden en de werkgeversorganisatie WTG (Werkgevers Technische Groothandel). Het is dan aan die partijen om daar in hun onderlinge overleg al dan niet gebruik van te maken. Het platform wil op deze manier een bijdrage leveren aan het sterker maken van onze branche.

Mocht u als ondernemingsraad interesse hebben in een eventueel lidmaatschap, dan verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen en aan ons terug te sturen. Wij hopen u op korte termijn te kunnen introduceren als nieuw lid op onze volgende bijeenkomst!